XV edycja konkursu fotograficznego „MOJA MAŁA OJCZYZNA - DAWNA I NOWA – POCZTÓWKA KOLAŻ”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

1 października 2020

 

Konkurs organizowany jest przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy w projekcie „Łęczyckie podróże po literaturze” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Konkurs trwa od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. na terenie powiatu łęczyckiego.

 

 

Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika i uczestników pełnoletnich konkursu regulaminu w całości oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim zasad.

2)Uczestnik samodzielnie wykonuje zdjęcie

- format zdjęć dowolny,

- do konkursu można zgłosić 1 lub 2 zdjęcia w formie kolażu (jak wybrane miejsce wyglądało wcześniej i jak wygląda dzisiaj). Historyczne zdjęcia są dostępne w zbiorach Biblioteki i Muzeum w Łęczycy,

- technika prac tradycyjna (bez wydruków komputerowych tylko na papierze fotograficznym),

należy dołączyć krótki opis zdjęcia w formularzu zgłoszeniowym: nazwę miejscowości, miejsce (co przedstawia zdjęcie),

- praca powinna być samodzielna, nie może stanowić kopii zdjęć publikowanych z wyjątkiem zdjęć historycznych.

3) Prace prosimy dostarczyć na adres pocztowy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

w  Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11 a, 99-100 Łęczyca – z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny 2020”, wraz z Kartą Zgłoszenia i Oświadczeniem podpisanym przez rodzica lub opiekuna dziecka. Karta Zgłoszenia i Oświadczenie do pobrania ze strony Biblioteki www.bibliotekaleczyca.pl

-Prace przyjmowane są do 31 października 2020 roku (włącznie) w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 11 a. (pokój nr 6, tel. 24 721 03 57)

- Nadesłanie karty zgłoszeniowej z pracą konkursową jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika wszystkich warunków Regulaminu.

- Zdjęcia bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia nie zostaną przyjęte do konkursu.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie obiektyw fotograficzny

    obiektyw fotograficzny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-01
Data publikacji:2020-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:452